Thiết Kế và Xây Dựng | Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc - Xây Dựng GIA ĐỊNH

 LĨNH VỰC THIẾT KẾ/ DỰ ÁN/ CÔNG TRÌNH

Công trình thiết kế và thi công

Công trình đã hoàn thành

Thiết kế thi công nội thất

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc - Xây Dựng GIA ĐỊNH được thành lập ngày 22/02/2002. Công ty chúng tôi hội tụ đội ngũ nhân viên có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, Tư vấn xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp như:
  • Lập dự án chuẩn bị đầu tư, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế Kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp,
  • Thiết kế nội thất công trình.
  • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp,
  • Thiết kế qui họach xây dựng.
  • Thẩm tra thiết kế. Lập tổng dự tóan và dự tóan chi tiết công trình.
  • Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp,...
Xem thêm

Kiến trúc bốn phương