Giới thiệu

 Giới thiệu về Thiết Kế và Xây Dựng GIA ĐỊNH

  • Giải II về thiết kế qui hoạch kiến trúc công trình Bảo tàng Tỉnh Cà Mau năm 2009 do Sở văn hóa, thể thao và du lịch Tỉnh Cà Mau tổ chức
  • Bằng khen của Hội kiến trúc sư Đồng Nai cho Kiến trúc sư Nguyễn Sĩ Lâm V/v " Đã đạt được giải của hội đồng giám khảo " trong cuộc thi " Bình chọn kiến trúc nhà đẹp năm 2009 " - Giám khảo gồm: KTS Nguyễn Văn Tất, KTS Nguyễn Mạnh Dũng, KTS Lý Thành Phương

  • Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai năm 2008 cho Kiến trúc sư Nguyễn Sĩ Lâm vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kiến trúc tại địa phương.
  • Giải I về thiết kế kiến trúc công trình " Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân H.Bình Đại - T.Bến Tre" năm 2007 do UBND Tỉnh Bến Tre tổ chức.
  • Bằng khen của UBND T. Đồng Nai năm 2007 cho Kiến trúc sư Nguyễn Sĩ Lâm vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học Tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2003-2006
  • Giấy khen của Sở giáo dục - Đào tạo Tỉnh Đồng Nai năm 2006 V/v " Đơn vị có công trình kiến trúc đẹp nhất trong năm 2004 -2005 "
  • Giấy khen của Sở giáo dục - Đào tạo Tỉnh Đồng Nai năm 2002 cho Kiến trúc sư Nguyễn Sĩ Lâm V/v " Có công trình đạt thiết kế đẹp nhất trong năm 2001 "

Xem đầy đủ phần giới thiệu công ty tại đây!